Älgjakt

Skjutning

Krav för att delta i älgjakten:
1 godkänd serie (4 skott) alla i träffområdet. (gemensam skjutning i sept.)

Eller uppvisat intyg från bronsskjutning
Eller uppvisat bevis från deltagande i kulstig (50%)