Swicha för köttbaljan

Nu kan du swischa för att betala köttbaljan.

Antingen knappar du in allt manuellt:
0706807257 (Johnny Andersson)
300kr
märk med köttbalja.

eller så scannar du bara denna QR kod: