Swicha för köttbaljan

Nu kan du swischa för att betala köttbaljan.

Antingen knappar du in allt manuellt:
0706807257 (Johnny Andersson)
300kr
märk med köttbalja.

eller så scannar du bara denna QR kod:

Årsmöten

Iår kör vi årsmöte, älgstämma och årsmöte för slakthusföreningen samma kväll utomhus på Långmor. ☀️

Söndag den 16/8

Kl. 18:00

Välkommen!