Välkommen

Historia

Norrala Övre Viltvårdsområde bildades 1939 med en total areal av ca 4500 ha, beläget strax norr om Söderhamn i Hälsingland.

Styrelsens avsikt är att i första hand via hemsidan lämna information till områdets medlemmar och markägare om det som berör områdets viltvård och jaktutövning.